Wie ontwikkelden Studio VMBO?

Studio VMBO is een project van FleCk, Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland, in samenwerking met Collage, centrum voor cultuuronderwijs in Almere en theatergezelschap en cultuurmaker BonteHond. Vanaf de start van de pilot (in 2018) verzorgt Zeewaardig Service Design uit Rotterdam de begeleiding van de ontwerptrajecten en zijn zij ontwikkelpartner vanuit hun expertise met design thinking.

Studio VMBO is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het ministerie van OCW, provincie Flevoland en gemeente Almere.

Deze toolkit was niet tot stand gekomen zonder de pioniersgeest en creativiteit van alle deelnemers die hebben deelgenomen aan de pilot Bouwen aan de Flevolandse Cultuur (2018 – 2020) en Studio VMBO (2020- 2022). Dat zijn docenten, leerlingen, cultuurmakers (educatoren en gastdocenten), gastdocenten en schoolleiders van vmbo- en praktijkonderwijsscholen. Samen hebben zij onderwijsbouwstenen ontworpen en de tijd genomen om aannames te testen, behoefteonderzoek met de leerlingen te doen en gewaagde prototypetesten uit te voeren.