Uber Puber Show 2021-2022

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners
PrO Almere & Jeugdtheatergezelschap BonteHond
Doelgroep
Praktijkonderwijs leerjaar 1
Ontwikkeljaar
2021-2022

Onderzoeksvraag 

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:
‘Kun je door middel van humor en spel seksueel geladen onderwerpen serieus behandelen met eerstejaars leerlingen?’

Inhoud

Voorafgaande aan de prototypetest hebben de leerlingen bij burgerschap en de kunstvakken de puberteit onderzocht. Na hun onderzoek gingen ze de school uit naar BonteHond en deden ze mee aan de Uber Puber Show, een theatrale spelshow waarin ze zijn ondergedompeld in de pubertijd. Ze doorstonden verschillende puberale ervaringen en verrichtten multidisciplinaire opdrachten, waarin Onderzoeken, Creëren en Presenteren samenkwamen. Later op school is de prototypetest geëvalueerd door de leerlingen en de docent.

Bijbehorende materialen

0. Lessenserie Uber Pubershow

Les 1 burgerschap puberteit

Les 2 CKV Gezondheid en seksualiteit

Les 3 UberPuberSpel

Les 3.1 uber puber slides

Les 4 Verwerkingsles puberteit

Les 5 beoordeling verwerkingles

Les 5. Rubric Verwerkingsopdracht Puberteit

Prototypetest Uber Puber Show

Prototypetest Uber Puber Show

Presentatie prototype 1

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022

Presentatie prototype 2

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022

Presentatie prototype 3

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022