Belevingswereld leerlingen – Fase 2

Onderzoeken
Doen
Opdracht

Om van de observaties, die je hebt genoteerd bij de opdrachten in het behoefte-onderzoek naar diepere inzichten over de beweegredenen van de leerlingen te komen, vraag je bij hen door. Zo leer je de leerling beter te begrijpen en zijn intrinsieke motivatie te achterhalen.

Personen

 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega en groepje leerlingen.

Benodigdheden

 • Werkblad Belevingswereld leerlingen.
 • Ingevulde werkbladen Noteren observatie.

Wat

Het werkblad is bedoeld om van observaties, die zijn genoteerd tijdens het leerlingonderzoek, naar inzichten te komen en zo een verdiepingsslag te maken. Observaties alleen zeggen niet zoveel, omdat je de reden achter de keuzes die de leerling maakt nog niet weet of begrijpt. De inzichten geven uiteindelijk een idee wat de intrinsieke motivatie van de leerling is. Deze inzichten zijn de basis om in de volgende stap ideeën te bedenken.

Deze stap maak je samen als observatieteam van docent/cultuurmaker of docent/collega en een groepje leerlingen dat heeft meegedaan met de opdracht.

Voor het behoefte-onderzoek onder de leerlingen had je de keuze uit zes opdrachten:

 • Mijn kamer en/of Mijn hobby;
 • Fotografeer kunst en cultuur;
 • Moodboard kunst en cultuur;
 • Themapark bouwen;
 • Festival ontwerpen;
 • Leuke/stomme volwassene.

Hoe

 1. Download en print het werkblad op A3-formaat, voor iedere observant één per leerlingopdracht.
 2. Bespreek per opdracht welke observaties jullie willen uitwerken naar inzichten. Wat is jullie het meeste bijgebleven?
 3. Noteer de belangrijkste en opvallendste observaties in de linker kolom op het werkblad Belevingswereld leerlingen.
 4. Ga zitten met het groepje leerlingen dat mee heeft gedaan aan de opdracht en stel per observatie de waarom-vragen.
 5. Herhaal de waarom-vragen net zo lang tot je tot de essentie komt van wat volgens jou de motivatie is van de leerling. Welke antwoorden verrassen je? Deze essentie is het inzicht dat je in de rechter kolom op het werkblad opschrijft.
 6. TIP: Dit werkt als je tijdens de opdrachten of direct erna de waarom-vragen aan de leerlingen hebt gesteld. Als ze de opdracht nog vers in het geheugen hebben. Alleen dan geeft het inzicht de motivatie van de leerling weer en is het geen aanname van de observant. Lukt het niet leerlingen de waarom-vragen te stellen, vul het werkblad dan zelf in op basis van alles wat je/jullie hebben geobserveerd.

Voorbeeld
Als je observatie van het gedrag van de leerling is ‘hij doet veel aan online gamen’ (huiswerkopdracht Mijn kamer/Mijn hobby), dan stel je de vraag ‘waarom doet hij veel aan online gamen?’ Dit kan een inzicht opleveren als ‘omdat hij dan samen kan spelen met vrienden’. Dat lijkt zo een open deur, maar je kunt in gesprek met de leerling tot verrassende andere uitkomsten komen, hoe vaker je de waarom-vraag stelt. Je komt dan steeds beter achter de beweegreden van de leerling. Het antwoord kan namelijk ook zijn ‘omdat zijn ouders nooit thuis zijn’ of omdat hij te ver weg woont om zijn vrienden na schooltijd te kunnen ontmoeten’.

Bestand: (499 KB)

Werkblad belevingswereld leerlingen