Leerlijn

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Als je duurzaam onderwijs wilt ontwikkelen, dan is het belangrijk dat je als school nadenkt waar de nieuwe concept-bouwsteen in de bestaande of misschien nieuwe leerlijn past. Als instelling is het belangrijk dat je nadenkt waar het past in jullie aanbod.

Aantal personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • Werkblad Leerlijn.
 • Ingevuld werkblad(en) Concept one-pager en/of ingevulde werkblad Storyboard (beide fase 3).
 • Pennen of stiften.

Wat

Als school bepaal je in welk leerjaar, voor welke doelgroep en waar je de nieuw ontwikkelde bouwsteen in het curriculum wilt wegzetten. Bijvoorbeeld in een specifiek vak, in projecttijd als vakoverstijgend project, in een projectweek, in de talentstroom of in een extra curriculair naschools aanbod. Ook bepaal je de doelen: wil je de leerling kennis laten maken, verdiepen of verbreden? Draagt de ontwikkelde bouwsteen bij aan kwalificatie, socialisatie of persoonsvorming? Is de activiteit gericht op maken of meemaken of beide? Moet het passen bij een thema zoals arbeidsperspectief, jongerencultuur, burgerschap of digitale geletterdheid? Wordt de nieuwe onderwijsbouwsteen lesstof-vervangend of in nieuwe lestijd ingezet?

Als cultuurmaker onderzoek je hoe het nieuwe concept van de onderwijsbouwsteen past in de lijn van je aanbod. Sluit het aan op bestaande aanbod-bouwstenen voor vmbo-of pro-leerlingen of is deze bouwsteen bijzonder?

Hoe

 1. Download en print het werkblad op A3- of A2-formaat.
 2. Noteer bij Leerlijn de naam van de leerlijn in en voor welke doelgroep de leerlijn is.
 3. Bij Concept zet je de leerlijn in de juiste volgorde en plaats de nieuwe onderwijsbouwsteen op de juiste plek. Bekijk of de bouwsteen aansluit op voorgaande kennis en op welke volgende bouwsteen jullie concept moet aansluiten.. De nieuwe bouwsteen is lesstof-vervangend. Dat betekent dat er oude lesstof moet wijken om plek te maken in het programma van deze klas/leerlingen. Zorg dat de nieuwe bouwsteen geen eenmalige uitvoering kent, maar geborgd wordt en elk jaar wordt herhaald.
 4. Vul het werkblad verder in:
  1. Welke vorm krijgt elk concept; is het bijvoorbeeld een project, een vak, een les, een lessenreeks of is het vakoverstijgend?
  2. Welke activiteiten bevatten de andere concepten. Zijn die al bekend?
  3. Bepaal tenslotte je doelen.

Als jullie een nieuwe leerlijn gaan ontwikkelen, pak dan de ingevulde werkbladen Concept one-pager en/of Storyboard erbij en kijk terug wat jullie hebben ingevuld. Bepaal doelgroep en de plek van de leerlijn in de school en vul het werkblad verder in.

Bestand: (505 KB)

Werkblad Leerlijn