Leerlingopdracht Themapark bouwen

Onderzoeken
Doen
Opdracht

De opdracht Themapark bouwen helpt je te onderzoeken wat de interesses zijn van de leerlingen en wat aansluit bij hun belevingswereld.

Personen

 • Groepjes van drie tot vijf leerlingen.
 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Tijd

 • Een blokuur.

Benodigdheden

 • Voor de observant: werkblad Noteren observaties.
 • Werkblad Themapark bedenken.
 • Werkblad Themapark bouwen.
 • Werkblad Themapark poster.
 • Prikkelkaarten.
 • Bestand Uitleg bij leerlingopdrachten.
 • Per groep een set LEGO of ander beschikbaar bouwmateriaal zoals Duplo, K’nex, houten blokken.
  TIP 1: Het is handig om LEGO-bouwplaten te gebruiken.
  TIP 2: Het is fijn als er in het set poppetjes, bomen en andere attributen zitten.
 • Kleurstiften.
 • Timer.
 • Fototoestel of mobiel.

Wat

De groepsopdracht zet de creativiteit van je leerlingen aan. Zo haal je hun interesses op en krijg je een beeld van wat hen motiveert en interesseert.

De opdracht bestaat uit drie onderdelen.

 1. Het bedenken van een themapark in groepjes.
  TIP: Dit kan ook klassikaal via een (digi)bord, maar is dan minder leuk.
 2. Daarna per groep keuze uit:
  a. het bouwen van het park met LEGO of ander bouwmateriaal en/of;
  b. het ontwerpen van een poster bij het themapark.
 3. Daarna in groepjes presenteren van hun themapark met de poster of met wat er is gebouwd.
  TIP: Maak aan het einde van de les foto’s van de bouwsels en posters en deel die met de leerlingen en collega’s.

Hoe

Voorbereidingen

 1. Maak vooraf groepen van drie tot vijf leerlingen of laat de leerlingen zelf groepen maken in de les.
 2. Bepaal of je de leerlingen bij onderdeel 2 een keuze geeft of beide deelopdrachten na elkaar laat doen. In dat laatste geval is een blokuur niet genoeg.
 3. Download en print het werkblad voor de observant op A3- of A4-formaat.
 4. Download en print de werkbladen Bedenk een themapark, Themapark bouwen en Themapark poster op A3-formaat, voor elke groep één.
 5. Download en print de Prikkelkaarten. Je kunt de kaarten vooraf zelf uitsnijden of de leerlingen ze tijdens de les laten uitknippen.
 6. Lees slides 9 t/m 14 van het bestand Uitleg bij leerlingopdrachten.
 7. TIP: Mocht je het bedenken en bouwen in één blokuur doen, deel het bouwmateriaal dan pas uit nadat opdracht 1 af is. Zo is de aandacht niet al direct bij het bouwmateriaal.

Onderdeel 1. Themapark bedenken

 1. Geef elke groep een werkblad Themapark bedenken.
 2. Vraag de leerlingen welke themaparken zij kennen. Geef eventueel zelf een aantal voorbeelden. Hebben de leerlingen geen inspiratie, geef dan elke groep een paar Prikkelkaarten.
 3. Geef de leerlingen 10 minuten de tijd om een thema voor hun park te bepalen en hun ideeën over wat er te doen is op het werkblad in te vullen. Zet de timer.
 4. Laat een leerling per groep het idee presenteren. Vraag door op hun ideeën.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Onderdeel 2. Themapark bouwen/Themaparkposter maken

 1. Deel de werkbladen uit op basis van de keuze van de groepjes.
 2. Het werkblad Themapark bouwen dient als onderlegger voor een LEGO-bouwplaat maar je kunt het ook gebruiken als onderlegger voor andere bouwmaterialen.
 3. Vertel de leerlingen dat op het werkblad hulpvragen staan om te helpen waar ze aan kunnen denken bij het bouwen van het themapark of het maken van de poster. Op de poster mogen de antwoorden ook getekend worden.
 4. Vertel de leerlingen hoeveel tijd zij hebben (zet de timer), dat er een presentatie is (reken 5 minuten per groepje) en maak alvast afspraken over omgaan met het materiaal en opruimen aan het eind van de les.
  TIP: Onze ervaring is dat er meestal tijd te kort is. Leerlingen vinden het bouwen leuk om te doen.
 5. Deel de bouwmaterialen uit.

Onderdeel 3. De presentatie

 1. Laat elke groep kort vertellen welk themapark zij hebben bedacht en wat er te zien is in hun themapark. Vraag na hun verhaal door over wat er gebouwd of op de poster is uitgewerkt en waarom? Waar ben je als docent/cultuurmaker zelf benieuwd naar? Wat wil je meer te weten komen over hun belevingswereld en hoe zij denken? Welke keuzes van de leerlingen zijn bijzonder/ opvallend/ nieuw voor je, vraag hierop door.
  TIP: Je kunt de leerlingen ook aan elkaar vragen laten stellen.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Bestand: (500 KB)

Werkblad Noteren observaties

Bestand: (508 KB)

Werkblad Themapark bedenken

Bestand: (520 KB)

Werkblad Themapark bouwen

Bestand: (485 KB)

Werkblad Themapark poster

Bestand: (965 KB)

Prikkelkaarten

Bestand: (4 MB)

Uitleg bij leerlingopdrachten