Experiment

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Experimenteer: onderzoek in het klein (een onderdeel van) een lesidee.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Tijd

 • Halve les.

Benodigdheden

 • Voor de observant: werkbladen Noteren observatie en Belevingswereld leerlingen.
 • Werkblad Experiment.
 • Ingevulde werkblad Vragen en aannames.

Wat

Met een experiment kun je met een minimale tijdsinvestering zoveel mogelijk leren over (een onderdeel van) een lesidee. Je onderzoekt daarin de vragen en aannames over het idee die je hebt. Het is belangrijk het experiment zo klein mogelijk te houden zodat je efficiënter en effectiever kunt testen. Wees niet bang om zonder uitgebreid plan aan de slag te gaan. Laat ruimte om te ontdekken. Op deze manier kom je er achter wat goed werkt zonder al te veel sturing, wat het effect is op de leerlingen en wat meer aandacht nodig heeft.

TIP: Een kleine test hoeft niet veel tijd te kosten. Test liever kleiner en regelmatig als onderdeel van je les- of werkpraktijk dan groot en minder vaak.

Hoe

 1. Download en print het werkblad Experiment op A4- of A3-formaat.
 2. Selecteer een lesidee dat je in het klein wilt onderzoeken. Noteer de naam van het idee en beschrijf kort wat het idee inhoudt.
 3. Pak het ingevulde werkblad Vragen en aannames erbij.
 4. Welke aspect(en) van het idee wil je onderzoeken? Noteer de onderzoeksvraag of -vragen. Voorbeelden van een eenvoudige onderzoeksvraag zijn: Wat gebeurt er als de leerlingen met dit nieuwe thema/ deze nieuwe materialen/ deze nieuwe locatie/ deze nieuwe persoon/ deze nieuwe doelgroep aan de slag gaan? Op het werkblad staan meer suggesties.
 5. Vul de praktische informatie in op het werkblad: datum en locatie van het experiment; de beschikbare tijd; de rolverdeling tijdens het experiment.
 6. Vul de checklist in als voorbereiding op het experiment. Op het werkblad staan hulpvragen.
 7. Plan dat je tijdens het experiment goed kunt observeren en in gesprek kan gaan met leerlingen over hoe en waarom zij het zo ervaren. Het kan handig zijn samen te werken met een collega of culturele partner zodat je de taken van begeleiden en observeren/doorvragen kunt verdelen.
 8. Noteer tijdens het experiment je observaties in het werkblad Noteren observatie. Wat werkt goed en wat minder? Wat betekent dat voor het lesidee dat je aan het ontwikkelen bent?
 9. Vervolgens verwerk je je observaties in het het werkblad Belevingswereld leerlingen. Het is waardevol om al tijdens het experiment de leerlingen te bevragen over de keuzes die zij maken: stel meermaals de waarom-vraag. De inzichten neem je mee bij het aanscherpen/verder uitwerken van de (les)ideeën tot een onderwijsbouwsteen.

Bestand: (511 KB)

Werkblad Experiment